היש דרכי נקם שתורת ישראל מתירה לבצע כנגד הפוגעים בעם ישראל?

תאריך: 
04/08/15 י"ט אב התשע"ה
x

Audio Playlist