הניתן להשוות ערכם של אמירת סליחות קודם חצות לערכם של הסליחות הנאמרות באשמורת הבוקר?

תאריך: 
17/08/15 ב' אלול התשע"ה
x

Audio Playlist