דילוג לתוכן העיקרי

האם מבחינת ההלכה חובת הציות לחוקי התחבורה כדיני מאכלות אסורות?