באלו נסיבות רשאי 'בר המצוה' לשמש שליח ציבור?

תאריך: 
25/10/15 י"ב חשון התשע"ו
x

Audio Playlist