האם ידחה כהן הטיפול באביו הגוסס ע'מ להפריש בנו הקטן מן הטומאה?

תאריך: 
26/10/15 י"ג חשון התשע"ו
x

Audio Playlist