האם רשאית אשה היוצאת לחו"ל לטבול בים כשאין בסביבתה מקווה?

תאריך: 
27/10/15 י"ד חשון התשע"ו
x

Audio Playlist