'הכל הולך אחר החתימה', האם לשיטת הרמב"ם אפילו טעה ברובה של הברכה?

תאריך: 
12/11/15 ל' חשון התשע"ו
x

Audio Playlist