היש נסיבות, לפי הרמב"ם, להתיר בשבת הסתפקות מן השמן של נר שכבה?

תאריך: 
27/11/15 ט"ו כסלו התשע"ו
x

Audio Playlist