דילוג לתוכן העיקרי

אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהן', הכיצד?