הגיע לבית הכנסת לאחר הקדושה בתפילה, האם מותר להצטרף אתו למנין ע"מ שיאמר קדיש וקדושה כיחיד?

תאריך: 
22/02/16 י"ג אדר א' התשע"ו
x

Audio Playlist