האם הבלורית בימינו נכללת, לדעת הרמב"ם, באיסור דאורייתא או דרבנן?

תגיות: 
תאריך: 
13/03/16 ג' אדר ב' התשע"ו
x

Audio Playlist