היש להתרחק משרותים ניידים כדין בית הכסא או שרשאים להתפלל כנגדם?

תאריך: 
31/05/16 כ"ג אייר התשע"ו
x

Audio Playlist