נקלע למקום שאין נופלין על פניהם בתפילה – היש עליו להשלים התחנון בביתו?

תאריך: 
11/07/16 ה' תמוז התשע"ו
x

Audio Playlist