האם רשאי ועד בית הכנסת לפרסם מצבת חובות של המתפללים למרות שלכאורה עלול לבייש אלה שאינם פורעים חובותיהם?

תאריך: 
20/07/16 י"ד תמוז התשע"ו
x

Audio Playlist