האם רשאים להפסיק לימוד תורה ע'מ לקיים מצוות קרית שמע בזמנה?

תאריך: 
28/07/16 כ"ב תמוז התשע"ו
x

Audio Playlist