נאנס ולא התפלל שחרית בזמנה, האם יתפלל אחרי שעה רביעית או יסמוך על תפילת תשלומין?

תאריך: 
20/09/16 י"ז אלול התשע"ו
x

Audio Playlist