האם רשאי לומר 'ותן טל ומטר' בתפילת ערבית שנתקיימה טרם שקיעת החמה ביום ו' למרחשוון?

תאריך: 
07/11/16 ו' חשון התשע"ז
x

Audio Playlist