האם רשאי השליח ציבור לומר בקול את כל נוסח ברכת הגשם גם בתפילת הלחש?

תאריך: 
07/11/16 ו' חשון התשע"ז
x

Audio Playlist