משלחת הרבנות הראשית לותיקן: לא ניתן התעלם מההקשר הבל ינותק של העם היהודי לירושלים

"הרבנות הראשית למען השלום"

משלחת הרבנות הראשית לוותיקן: פעלו לביטול החלטת אונסק"ו המנתקת את הקשר בין ירושלים לעם היהודי. ברומא הסתיימה היום (יום ד') פגישתה ה-14 של משלחת הרבנות הראשית לישראל בראשות מנכ"ל המשרד הרב משה דגן לדיאלוג עם הוותיקן.

פעילות המשלחת השנה התרכזה בנושא האקטואלי כיצד ניתן לקדם את השלום לאור השימוש הגובר באלימות בשם הדת.

בקריאתה קראה הוועדה המשותפת של הרבנות הראשית לישראל עם וועדת הוותיקן ליחסים דתיים עם היהודים, בקריאה פה אחד לכל אומות העולם ומנהיגיהם וכן לאונסק"ו לחזור בהם מידית מההחלטה המתעלמת בין הקשר היהודי לירושלים ולכבד את הקשר ההיסטורי והדתי של היהודים לירושלים.

מנכ"ל הרבנות הרב משה דגן העומד בראש המשלחת הדגיש את הטעות והצביעות ההיסטורית של אונסק"ו והניסיון הנואל להתעלם מההקשר הבל ינותק של העם היהודי לירושלים ולכותל המערבי. בסיום המפגש יצאו הצדדים בקריאה משותפת כמו כן הוקראה הצהרה משותפת הקוראת לקידום השלום והקוראת למנהיגי הדתות לפעול למניעת אלימות בשם הדת.

מטעם הרבנות הראשית לישראל השתתפו עוד היו"ר הרב רצון ערוסי, הרב פרופ' אברהם שטיינברג, הרב פרופ' דניאל שפרבר, הרב דוד רוזן ומנכ"ל הרבנות לשעבר מר עודד וינר.

"קידום השלום לנוכח האלימות בשם הדת"

הועדה התייחסה לחטאים הטרגיים של אלימות בעבר אשר בוצעו בשם הדת; ומעשי התעללות נוראיים בשם הדת בזמן הנוכחי שפוגעת בחיי אדם, מחללת את כבודו, ושוללת את חירויות האדם, ואת כיבוד מיגוון ההבדלים שבין בני אדם, ומציבה אתגרים קריטיים למסורות המשותפות לנו.

הצד הקתולי ניסה להעריך אם, ועד כמה, הדתות יכולות למלא תפקיד בפתרון סכסוכים ובבניית סדר בינלאומי חדש המבוססים על צדק, שלום ואחריות לבריאה. בהדגשת קדושת החיים האנושיים, הדתות דורשות מאתנו כבוד לחיים ולזהות של כל אדם. יש להבטיח זאת לפליטים ולמהגרים, גם בדרך שמקבלים אותם בקידום זכויותיהם וחירויותיהם.

הצד היהודי סקר את הגורמים השונים המובילים לתוקפנות, אלימות ומלחמה, וניסה להגדיר אמות-מידה וערכים השייכים במיוחד למסורות של הדתות המונותיאיסטיות במלחמתם נגד אלה הפוגעים בקדושת האדם וחירויותיו, ובמיוחד את ההערכה למיגוון הדעות של בני האדם כביטוי לרצון הא-ל. בהקשר זה ראויים לציון במיוחד דבריו של קרדינל אוגוסטין ביה בהערותיו למסמך 'נוסטרה אטאטה' שהמושג של אבהות אלקית משמעותו שוויון כבודם של כל בני אנוש. בנוסף לכך מוטלת על המנהיגות הדתית האחריות להפגין ענווה תיאולוגית באופן שהם מציגים ומפרשים את המסורות והמורשת שלהם בדרך שתימנע כוונות אלימות כלפי אחרים.

לנוכח האתגרים האנושיים והטרגדיות הנוכחיים, הודגשה החשיבות שעל מנהיגים דתיים לשמש דוגמא לסובלנות ולכבוד. יתר על כן, המשתתפים התחייבו לעשות כל שביכולתם כדי לשכנע את ההנהגות שלהם לפעול באופן סובלני ואנושי ביותר כלפי "האחר" והפגיע. בהקשר לכך דבריו של האפיפיור פרנציסקוס לאחרונה לנציגי דתות שונות הולמים במיוחד:

"עלינו לדחות את הנתיבים של חוסר הסכמה וצרות-דעת. יהי רצון שלא יקרה עוד שהדתות, בגלל התנהגות של חלק ממאמיניהם יביעו מסר מסולף ומעוות שאין בו חמלה. לדאבוננו אין יום שאין אנו שומעים על מעשי זוועה, אלימות, קונפליקט, חטיפות והתקפי טרור, הרג והרס. נורא הדבר שלעתים על מנת להצדיק מעשים ברבריים מנצלים הם לרעה את הדת ואת שם הקב"ה בכבודו ובעצמו. עלינו להוקיע בצורה ברורה גישות מרושעות אלה המחללות את שם ה' ומזהמות את השאיפה הדתית של האנושות. תחת זאת עלינו לטפח בכל מקום את המפגש לשלום של מאמינים ואת קידום חופש הדת האמתי" (הצהרת האפיפיור פרנציסקוס לנציגי דתות שונות, הוותיקן, 3 בנובמבר 2016).

חברי הוועדה הסבו תשומת לב וקידמו בברכה את היוזמות המכוונות להוקיע את הניצול האלים של הדת – במיוחד 'פסגת מרקש' שהתקיימה לאחרונה, אשר פנתה בקריאה היסטורית להגנת כבוד האדם וכיבוד השונות בארצות מוסלמיות.

לאחר יותר מחצי מאה של פיוס בין יהודים לקתולים ודיאלוג פורה, יהודים וקתולים נקראים לעבוד יחד כדי לתרום ליצירת שלום עבור המשפחה האנושית כולה, כדי לקיים את דברי נעים זמירות ישראל "חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו" (תהלים פה:יא). המשתתפים הדגישו את חשיבות החינוך של הדורות הבאים לקידום שלום וכבוד הדדי.

בדיון על ענייני דיומא, הודגש העיקרון של יחס כבוד כללי למקומות הקדושים לכל דת; הושמה תשומת לב לניסיונות להכחיש את הזיקה ההיסטורית של העם היהודי למקומו הקדוש ביותר. הוועדה הבילטרלית הזהירה נמרצות נגד ההכחשה הפוליטית של ההיסטוריה המקראית וקראה לכל העמים והדתות לכבד קשר דתי היסטורי זה.

תאריך: 
02/12/16 ב' כסלו התשע"ז
x

Audio Playlist