האם מותר לפדות מעשר שני טרם הפרשת תרומת מעשר?

תאריך: 
12/02/17 ט"ז שבט התשע"ז
x

Audio Playlist