הבעל שכתב בצוואה את כל רכושו לאשתו – היש בזה גדר העברת נחלה ונישול היורשים?

תאריך: 
13/02/17 י"ז שבט התשע"ז
x

Audio Playlist