עיסה שנילושה במי פירות בלבד, האם חייבת בחלה? כיצד נמדד שיעור החלה בעיסה ממיני דגן שונים?

תאריך: 
16/05/17 כ' אייר התשע"ז
x

Audio Playlist