האם על הרבנות להיענות לדרישה לוותר על בלנית מלווה משום פגיעה בצנעת הפרט?

מהי עמדת הרבנות ביחס לצורך בבלנית שמלווה את הטובלת? השאלה הופנתה אלי לנוכח עתירה שהוגשה לבג"צ אשר נשים או ארגוני נשים מסויימות תובעים שלא תהיה בלנית אשר מלווה את הטובלת בשעת טבילתה, וזאת כדי לשמור על צנעת הפרט.

ובכן, הדבר פשוט שבדין התלמוד לא נזכר עניין של בלנית מלווה. הדבר פשוט שבשולחן ערוך והאחרונים נזכר שיש צורך בבלנית מלווה. אבל הדבר צריך להיות פשוט שלצערנו ובעוונותינו המרובים תקופתנו מתאפיינת בשני דברים:

א. בכך שגם אם יש נשים רבות כן תרבנה המעוניינות בטבילה לא תמיד יש הרבה מקרים שהן אינן מבינות את הצורך בהכנות או מהן ההכנות כדי שהטבילה תהיה כדת וכהלכה. לדוגמא: שלא יהיה תנאי חציצות בגופה ובשערותיה. ששערותיה תהיינה סרוקות. ובשעה שהיא טובלת שכל שיער ראשה יכנס לתוך המים. לא תמיד יש מודעות לדברים האלה. הרבה פעמים מסורתיות באות ואינן מודעות לכל הדברים האלה. ולכן, קיומה של בלנית מלווה היא רק טובתן של אותן נשים כשרות אשר מעוניינות שאכן באמת תעלה לה טבילה כדת וכהלכה.

ב. תקופתנו מתאפיינת לא רק בכך שיש נשים שלא יודעות את ההכנות לטבילה אלא שיש נשים פמיניסטיות אשר עושות מכל דבר ודבר למשהו שהוא נושא לויכוח, נושא לשיח ציבורי, כאילו כל הנושא הזה יש בו פגיעה בצנעת הפרט. נכון מאוד שאכן באמת צנעת הפרט היא ערך מקודש מאוד ביהדות, אדרבה והלוואי שילמדו נשים את דיני הצניעות מתורת ישראל.

צאו וראו את מצעדי החרפה עד כמה הם ההפך הגמור מהצניעות. דברים שצריכים להיות באופן שהצניעות יפה להם במקום זה יוצאים לרחובה של עיר.

צאו וראו את אותו מחזה מחפיר שיש בו עירום ואשר שרת התרבות העיזה ואמרה בגבורה שכסף ציבורי אסור שיזרום למופע כזה. וצעקו ושרקו בוז אם אמנם הם מתכוונים נגדה, הם לא יודעים שהם שורקים בוז כלפי עצמם, שהם מתערטלים מכל ערך יהודי יהדותי שהפך להיות בזכותנו לערך אנושי. הרבה קהילות אנושיות בעולם הטמיעו את ערך הצניעות כתוצאה מהיהדות וכו'. וכבר הרחבתי בדיבור על כך,

על כל פנים בעוונותינו המרובים, גם הנושא הזה של צנעת הפרט באמצעות בלנית נעשה לדגל לעתירה לבג"צ לאנשי תקשורת. כלומר, יש כאן ניסיון ניגוח, לא רק מניסיון לבוא ולדבר עם הרבנות בשקט בצנעה שאם אישה רגישה ואיננה מעוניינת בליווי של בלנית ואז היא תקבל את ההצעה כיצד מראש תדע איך להתכונן לטבילה, כיצד תשים רשת מעל שערותיה, רשת כדי שתהיה בטוחה שכל השיער נכנס בפנים לתוך המים, ובא לציון גואל. אבל כאמור זה לא המסלול שבו הם צועדים. הם לא באים אל הרבנות ומבקשים דרכים נאותות לצמצם למי שרגישה בעניין של צנעת הפרט, אבל הן הופכות מזה לעתירות לויכוח ציבורי תקשורתי מאוד מאוד, וכזאת לא יעשה.

ולכן צר לנו והרבנות פרסמה החלטה מאוזנת שקולה שאכן זה צורך גדול שבלנית תהיה נוכחת בשעת הטבילה כדין השולחן ערוך שהוא דין מאוחר כי הוא לא דין תלמודי.

יש לנו שאלות בוידאו בבחינת "שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך", שאלנו זקנים מתימן וסיפרו שאז זו היתה מציאות חיים שהיו צריכים אישה מלווה. כך למשל בשרעב שלא היה מקווה היו הולכות טובלות במעיינות, תמיד היתה אישה נלווית כי היא הולכת לבד בחושך במקומות כאלה. וכן בצנעא שהיה חמם והיה מרחץ מיוחד עם מקווה לנשים, היתה שם אישה שמנהלת את הדברים האלה ומטבע הדברים היא מסייעת בידי הטובלת ככל שהיא נדרשת לכך. לכן כאמור זה צורך מעשי, דתי מעשי, ולא צריך להפוך מזה לדבר עקרוני. מי שלא רוצה, אף אחד לא יכריח אותה, זו הבעיה שלה.

מעשה שהיה, והגיעה אלינו שאלה על מישהי שכל כולה מאופרת ועם משחות, ועם כל כך הרבה חציצות וכיוצ"ב, והבלנית הרימה אלי טלפון מה וכיצד לעשות. עד שהרימה אלי טלפון והנחיתי אותה היא אומרת לי שאותה אישה קפצה ישר למקווה עם כל האיפורים ועם כל המשחות וכל המקווה היה מלא שומנים. נכון, שומנים כאלה אינם פוסלים את המקווה, אבל למעשה מי ואיזו היא כיום שתטבול במקווה כזה שיש בועות של שומנים ואפרים וכיוצ"ב. לכן הסדר והליווי בדברים האלה הוא תועלת הציבור, תועלת לאנשים, תועלת שכל אישה תובלת. אבל מה לעשות, כתוצאה מכך עושים ויכוח.

גם בעניין הכותל המערבי, כאילו כל בעיית הבעיות היא הרצון שלהם להתפלל. הרי ברוך ה', הנה יש בתי כנסת, יש עזרת נשים. גם בזמן המקדש סידרו את העניין הזה של עזרת נשים. כל הבעיה היא ניגוח. כל הבעיה היא לנצל את ההזדמנות בשביל ליצור תשתית לשינוי לרפורמה, בדת. ואז הכותל ורחבת הכותל הופכים להיות רק אמצעי בשביל הניגוח והויכוח, לא בגלל הזכות להתפלל.
הייתי שם באותה רחבה שכאילו הקצו להם וראיתי, הם עושים שם חופות וקידושין ממש שונה לגמרי מאיתנו. אישה מקדשת, וברכות שונות וכל מיני דברים ועדויות של אנשים. הכל ההיפך ממה שכתוב בתורה. הכל בשביל להראות מודל חדש. אם אתה רוצה להתווכח, למה להפוך מקומות מקודשים למקומות שמעוררי מחלוקת. הרי הדברים האלה מעוררים מחלוקת, ומקום זה צריך להיות מקום של שלום. דוד המלך לא בנה את בית המקדש רק בגלל שידיו דמים מלאו למרות שהוא עשה שליחות מצווה מלחמות מצווה, רק בשביל שיהיה זה מקום שכל כולו שלום. אז למה להפוך את המקום הזה למקום מחלוקת? תלך למקום אחר ושם תניף את הדגל שלך.

ללמדנו מורי ורבותי, גם בנושא של הבלנית, שהעניין הוא לא מחלקות בנושא ההילכתי הטהור, אלא עניין הוא ניגוח וויכוח בדבר פמיניזם ובדבר שוויון לנשים וכיוצ"ב. וויכוחים כאלה אסור שיעשו על גב ההלכות הטהורות והצרופות המקובלות בישראל מדורות.

תגיות: 
תאריך: 
20/06/17 כ"ו סיון התשע"ז
x

Audio Playlist