דילוג לתוכן העיקרי

"כי ראיתי אלדים" / "שרית עם אלדים" – איזהו שם קודש ואיזהו שם חול?