היש להפריש חלה מעיסה שמקורה בחיטים שנקצרו משדה הפקר?

תאריך: 
12/09/17 כ"א אלול התשע"ז
x

Audio Playlist