היש חובה להפריש חלה מעיסה שנילושה מבלילה של קמח ישן בקמח חדש?

תאריך: 
15/09/17 כ"ד אלול התשע"ז
x

Audio Playlist