אם בישולי גויים שווה גזענות, אזי מדינת היהודים יש בה יותר גזענות

הבדלה בין יהודים לגויים האם זו גזענות?

אתמול עסקה התקשורת ברבנות כרמיאל אשר בודקת במקומות הסעדה בעלי תעודת כשרות הרבנות אם יש עובדים גויים אשר מתעסקים בבישולים.
כידוע, הרבנות מתנה שהבישול יתחיל על ידי יהודי ולא על ידי גוי, כדי שלא יקרה מבחינה הילכתית 'בשולי גויים'. כעת מתחילה להיווצר תסיסה כנגד הרבנות בטענה שזוהי גזענות ושהרבנות חורגת מסמכותה בכך שהיא הולכת ומבררת באופן פרטי על עובדים במסעדות אם הם גויים או יהודים.

מצער מאוד שאחים יקרים שמעוניינים בארץ הקודש, מעוניינים שהעם היהודי יהיה בארצו, בגלל התנתקותם מן התורה ובגלל שהם אמונים על תפיסות העולם המערביות הרי שהם לא יודעים מה הם אומרים כשהם טוענים שהאבחנה בין יהודי לבין גוי בהלכות מסויימות זה בבחינת גזענות.

הגזענות שעליה מדברים בתרבות המערבית היא גזענות שמפלה בין גזע לגזע ושואפת להשמיד או לפלות לרעה את הגזע הנחות בגלל הגזע הארי. לא כן כשיש אבחנה בין מין למין או בין העמים בגלל עניינים תרבותיים ואמוניים הרי האבחנה הזו דבר הגיוני ומתקבל על הדעת, גם בעולם המערבי. ראו את הדרוזים שאינם מתחתנים בינם לבין עצמם כי הם רוצים לשמור על ייחודם. וכן המוסלמים לא יתחתנו עם יהודים אלא אם כן איסלמו אותם. זו לא גזענות אלא אלה הם חוקים או הלכות על מנת לשמור על התרבות או על הדת. לכן, כל שהאבחנה איננה נובעת ממקום שלילי אלא ממקום חיובי לשמור על ייחודיות תרבותית או דתית או אמונית, הרי זה דבר כל כך בסיסי שאלמלא הוא לא היינו קיימים.

למה להם להסתער על רבנות כרמיאל שממלאת את תפקידה בטענה שהיא חורגת מסמכותה והלשמיצה בגזענות? הרי ברור שבכלל רבנות כרמיאל כל הרבנויות, כי כולן אמונות על אותה הלכה - לשמור שהמזון שניתן לבני אדם יהיה כשר ולא יהיה בישולי גויים.

בואו אחי ורעי, בואו חשבון, בואו חשבון. אתם נמצאים במדרון תלול חלקלק כשאתם קוראים להלכות התורה גזענות מבלי שלמדתם את התורה. שהרי בשולי גויים נאסרו בגלל חיתון, לא בגלל שהגוי הוא אזרח מסוג ב' או מסוג ג', לא. אלא בישולי גויים, פת גויים, זה יוצר חיבה, זה יוצר קירבה והחיבה והקירבה הללו מביאים לידי נישואין, ונישואין הם מרשם להתבוללות.

ללא הבדלה בין ישראל לעמים - לא ישמר עם יהודי!

יש מהם שמסתערים גם על חוק הנישואין והגירושין. מדינת ישראל הפקידה בידי הרבנות את דיני הנישואין והגירושין, ובנישואין אין אנו משיאים יהודי עם גויה או גוי עם יהודי. ואם כן, שיפסלו את החוק הזה יפנו לבג"צ. הבג"צ בלאו הכי נוטל לעצמו עטרת תפארת של בימ"ש לענייני חוקה ויפסלו את החוק הזה בטענה שזה פוגע בכבוד האדם וחירותו, בשוויוניות, מביא לידי ביטוי בגזענות וכל המילים היפות והחזקות שאנחנו שומעים והתקשורת מלבה אש בדברים כאלה. ואז אין שום בעיה, זה פשוט התבוללות.

צאו וראו היכן צאצאיו של הרצל, האם הם יהודים או התבוללו? צאו ובידקו, אצל הצאצאים של ראשי הציונות הכללית. רבים רבים, שבאמת תרמו תרומה מכרעת לתקומת מדינת ישראל ואף אחד מהם לא יקח מהם את הזכות הזאת. אבל עיניהם רואות שבאין דת יש התבוללות. ברור שאם אין דת מה ביני ובין הגוי. אין שום הבדל. הרי סוף סוף כולם באותו פרצוף. אותו בן אדם. אבל עובדה היא שאנחנו מדברים על מדינת יהודים, אין לך גזענות יותר גדולה מזו. שהרי אומרים, מדינת היהודים, צריך להיות מדינה לאזרחיה, לא מדינת היהודים. ויש גורמים פוליטיים יהודיים שדוגלים במדינה לאזרחיה.

הרבנות שומרת מפני גויים המתחזים ליהודים

צאו וראו את שעלה לאחרונה בתקשורת מוסלמי אשר התחזה כיהודי בטענה שאמו יהודייה, ושבה בשבי האהבה נערה יהודייה. האבא הסתייג מן העניין ועכשיו שגילו שהוא אכן מוסלמי לכל דבר ועניין. התרצתה הבת להיפרד ממנו, אבל זה כואב. דברים כאלה כואבים, זה לא דבר כל כך פשוט.

כל זה מאיפה בא? זה בא בגלל שאין חגורת ביטחון, אין תובנות שאנו נבדלים מן הגויים לא בהבדל גזעי אלא בהבדל דתי, בהבדל תרבותי, בהבדל אמוני. לנו יש סולם ערכים אחר ואם לא נשמור על המסגרת ואם לא נשמור על הייחודיות נהיה ככל הגויים. ראו את התופעות העולמיות כגון דאעש הזה שצף בעולם. כל זה מצביע עד כמה תורת ישראל תורה ערכית. הרי זו תורה וזו תורה, זו דת וזו דת זן אמונה וזן אמונה. תראו איזה דברים יש לדאעש ואיך תורתנו אשר חרתה על דגלה, לא תיקום ולא תיטור ולא תשנא את אחיך בלבבך, ואהבת לרעך כמוך. הרי זה הבדל עצום!

איך נשמור על ערכים הללו מבלי שנשמר את ייחודנו הלאומי?

ברגע שזה יתפרץ הכל נפרץ אנחנו רואים כיצד, בגלל שאכן באמת העניינים הדתיים והערכיים הללו הולכים ונדחקים בקרן זווית כי לא מחנכים לערכים דתיים, בגלל בריחה מן הדת. תלכו ותראו כמה אלימות פוסה, כמה מתירנות פוסה, כמה שחיתות פוסה.

ככל שנחזור למקורות שלנו הרי נצמצם את המתירנות, נצמצם את האלימות, נצמצם את השחיתות.

מנהיגים - שימרו על הגחלת היהודית, שימרו על הרבנות!

לכן אנו באים בקריאה לכל המנהיגים של המדינה, אנא עצרו בעד המדרון החלקלק הזה שעל כל דבר ודבר משתמשים בביטוי גזענות ובעיקר מרימים את הנשק הזה כלפי הרבנויות שממלאות את תפקידם נאמנה. אלמלא הם שומרים על הגחלת אנחנו כעם היהודי לא נתקיים. גם אתם מבינים שאנחנו השומרים על ייחודנו הלאומי. בלעדינו יש התבוללות לזה יקרא גזענות? אם לזה יקרא גזענות מדינת היהודים היא גזענית, וצריך לפרק אותה לפי גישתכם הדמוקרטית.

אלא חזקו את השיח שהייחודיות הלאומית באה להגן על היחודיות הערכית שלנו, שזה דבר חיובי, ולא מתוך רצון להשפיל או להפלות לרעה. זה בא מתוך רצון להגן על סולם הערכים שלנו כדי שנהיה אור לעצמנו ואור לאומות העולם.

תאריך: 
02/11/17 י"ג חשון התשע"ח
x

Audio Playlist