האם נכון וישר ששליח ציבור יקרא לכהנים או שיש לחשוש בזה להפסק?

תאריך: 
03/12/17 ט"ו כסלו התשע"ח
x

Audio Playlist