האם קריאת שמע בתפילה לאחר קריאתה בזמנה, נחשבת כמוסיף על המצוות?

תאריך: 
11/01/18 כ"ד טבת התשע"ח
x

Audio Playlist