האם האיסור לעשות מלאכה קודם שיתפלל כולל כל מלאכות כדיני השבת?

תאריך: 
16/01/18 כ"ט טבת התשע"ח
x

Audio Playlist