האם רשאים להפריש מעשר ולהתנות קריאת שמו רק לאחר שתתברר שנת המעשר?

תאריך: 
01/02/18 ט"ז שבט התשע"ח
x

Audio Playlist