אותיות בגד כפת דגושות ורפויות בראש מילה ויוצאים מן הכלל

הדוגמאות מפרשת תרומה

תאריך: 
16/02/18 א' אדר התשע"ח
x

Audio Playlist