אימתי אין מחילים הכלל: 'כל פסוק דלא פסקיה משה רבינו אין אנו רשאים לפסקו'?

תאריך: 
13/05/18 כ"ח אייר התשע"ח
x

Audio Playlist