כיצד יש לממש את צוואת שכיב מרע שבקש להעביר נכסיו לאלמוני ואחריו לפלמוני?

תאריך: 
26/06/18 י"ג תמוז התשע"ח
x

Audio Playlist