היש, לפי מנהג עדת תימן, לומר פסוקים מסויימים לפני הברכות האחרונות של ההפטרה?

תאריך: 
03/07/18 כ' תמוז התשע"ח
x

Audio Playlist