דילוג לתוכן העיקרי

האם הנוהגים להסמיך תפילת ערבית למנחה עוברים על: 'אין עושין את המצוות חבילות חבילות'?