כיצד יצא ידי חובת קידוש בליל שבת מי שנאסר עליו לשתות יין ולאכול לחם?

תאריך: 
03/09/18 כ"ג אלול התשע"ח
x

Audio Playlist