האם מעשר עני נכלל בגדר צדקה ולא יהיה האפוטרופוס רשאי להפרישם מנכסי היתומים?

תאריך: 
18/11/18 י' כסלו התשע"ט
x

Audio Playlist