האם מותר לשדר ידיעות עדכניות על מהלכים בטחוניים ותוצאותיהם?

האם מותר לשדר on-line בשעה שיש קרבות מה נעשה בזירות השונות, האם יש פצועים או אין פצועים, נפגעי חרדה וכל כיוצ"ב?

תשובה: אסור בשום פנים ואופן לשדר מה קורה בזירות השונות, כיוון שזה מחזק את האוייב המר והנמהר אשר חרט על דגלו להשמיד אותנו. ואין צורך בשידור אשר מלווה את כל המהלך, יש צורך לתת מרגוע לבני האדם. ברוך ה', אם שלטונות הצבא רוצים להודיע משהו, א' – יש אזעקות. ב'- יש פריצות בשידור, ואז כבר הדברים מתפרסמים. אבל בשידור המתאר on-line את כל המהלכים את כל הקרבות, יש בזה רק נזק.

מה נפשך? אם זה פוגע באוייב, והאוייב אומר שאישה בהריון נהרגה או ילדה נהרגה, הרי מי כמו אוייבנו, ומי כמו ידידי אוייבנו, אשר עושים את זה מטעמים. ואז במקום להפוך את הנאשמים - אוייבנו, הופכים אותנו אנחנו לנאשמים.

ולא עוד אלא, גם אם אצלנו משדרים שמישהו נהרג, שמישהו נפצע, הרי הדבר הזה מכניס את הבני אדם לחרדות. יתרה מזו, הם מראיינים כל מיני בני אדם, אם הם מהישובים המתוקפים, הם זועקים זעקה גדולה ומרה והם צודקים. אבל זה לא הזמן לזעוק, זה לא הזמן להשמיע את הזעקה הזו באוזני האוייב. נכון שמשמיעים באוזני הממשלה, באוזני העם, אבל זה באוזני כל העולם כולו. זה באוזני האוייב, ואסור בשום פנים ואופן שהאוייב ירגיש שיש כאן מצוקה, שיש כאן פגיעות, אסור בשום פנים ואופן. ולכן, שידור ממלכתי בוודאי אסור שכספנו, כספי הציבור יושקע בשביל שידור on-line. אבל גם שידורים פרטיים, כיוון שהם עניין בטחוני, לעניות דעתנו, מן הראוי לחוקק חוק שיגביל את השידורים הללו. היינו שמחים גם בלי חוק. היינו שמחים אם התבונה של אנשי התקשורת תהיה כזו שתגביל את עצמה בלי חוק. אבל, לצערנו הרב אין אנו רואים שזה כך. הנה צאו וראו שלא במצבי חרום, אלא במצבים אחרים כגון יום בחירות. מה יש להם לשדר במהלך כל היום כולו? זה בזבוז כספי ציבור כשמדובר בכלי שידור ממלכתיים, זה בזבוז כספי ציבור. שנית, זה גורם לבני האדם לא לעבוד טוב. הם פשוט מרותקים לכלי תקשורת. לכן, המנהג הזה שנוהגים אנשי התקשורת, שכל אירוע מיוחד מכסים אותו בשידור מלווה, אולי זה מועיל להם כאנשי תקשורת. זה מעצים אותם, זה מבסס אותם יותר ויותר ומרחיב, ועוד כתב, ועוד כתב. נותן להם פרנסה. אבל זה פוגע בכללי. זה פוגע בעם כולו, במקום שהעם שהוא עמל, עם אשר יש לו בטחון מתפלל ובוטח, וגם נותן כוח למדינאים ונותן כוח לצבא להמשיך לעשות חייל להגן על העם. אבל, שידורים כאלה הם רק פוגעים בחוסן של עם ישראל וגם ביכולת שלו לעבוד עבודת עמל, עבודת תפוקה. משום כך, חבל, חבל שאין כאן תובנה של כלי התקשורת שבעניינים אלו אסור לעוט ולשדר on line, אלא כאמור הם צריכים לקבל את התובנה ולהגביל את עצמם, ואם לא יועיל, לפחות לפחות בעניינים כאלה כמו מלחמות קרבות וכיוצ"ב. אם אנשי התקשורת לא מבינים שאסור כך לשדר, יהיה צורך להגביל אותם בחוק. והקדוש ברוך הוא ישאנו ויעשה כרצונו, יגבר שונאנו תחתינו, יפר עצתם והקדוש ברוך הוא ישב כל עטרת ניצחון. והקדוש ברוך הוא ישמור על כל אחינו יושבי הדרום, וגם עלינו, משום שהסכנה נשקפת בכל מקום שהיא. האוייב איננו מניח את נשקו. האוייב יש לו שגעונות גדולים מאוד מאוד, ומשום כך, אנחנו תפילה שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו שלום ובטחון במהרה.

תגיות: 
תאריך: 
05/05/19 ל' ניסן התשע"ט
x

Audio Playlist