האם רשאי 'להעלות לתורה' מי שיושב על כסא גלגלים?

x

Audio Playlist