כיצד יפעל מי שקרובו נפטר ונקבר בחו"ל וברצונו להעביר עצמותיו לארץ ישראל?

תאריך: 
02/07/19 כ"ט סיון התשע"ט
x

Audio Playlist