האם רשאים הציבור לקרוא הפטרה בנסיבות שלא קראו בתורה?

תאריך: 
14/08/19 י"ג אב התשע"ט
x

Audio Playlist