היש צורך שכל יחיד יקרא את פסוקי ההפטרה במקביל לקריאתו של המפטיר?

תאריך: 
15/08/19 י"ד אב התשע"ט
כותרת משנה: 

כיצד יש להתייחס לשגיאות קריאה של הקורא בהפטרה?

x

Audio Playlist