דילוג לתוכן העיקרי

הערת אזהרה לממשלה והחברה בישראל - החרגת ההפגנות מחטיאה את יעודו של הסגר המהודק!