דילוג לתוכן העיקרי

מהי דרך ההנהגה הנכונה, המתונה או הקנאית?

הרב רצון ערוסי - מהי דרך ההנהגה הנכונה, המתונה או הקנאית?

לא אחת מתחבטים אנחנו בשאלה מהי דרך ההנהגה הנכונה? האם הנהגה של קנאות או הנהגה של מתינות, ולא זו בלבד ששאלה זו הורים צריכים לשאול את עצמם ביחס לילדיהם, מורים צריכים לשאול את עצמם ביחס לתלמידיהם, רבנים צריכים לשאול את עצמם ביחס לצאן מרעיתם, וכן מנהיגים ממנהיגים שונים, ברמה המוניציפאלית וברמה הממשלתית בכל תחום ותחום השאלה הזו קיימת. האם הנהגה של מתינות או הנהגה של קנאות.