דילוג לתוכן העיקרי

'מהי משמעות של המימרה בתלמוד: 'כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בעת הדוחק'?