דילוג לתוכן העיקרי

האם זמן תפילת שחרית לכתחילה בהנץ החמה ובדיעבד בעלות השחר או לכתחילה בעלות השחר ומצווה מן המובחר בהנץ החמה?