דילוג לתוכן העיקרי

לך לך התשפ'ב אברהם אבי האומה סולל עבורם הדרך האמונית לחיים ערכיים בארץ הקודש