דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים חייבי 'קידושא רבה' לצאת ידי חובה בקידוש תשלומין של ליל שבת ?