דילוג לתוכן העיקרי

הכנס השנתי העולמי ה 29 לדיני ממונות ומשפט עברי מושבים ה-ז

יום חמישי יא' שבט (2020.2.6) 10:00-11:00 | חמישי מושב יו"ר: מר שלמה תנעמי, חבר מועצות דתיות 20:10-00:10 הרב ישראל גליקמן, אב"ד לגיור, ראש כולל ומייסד קהילת 'דרכי נועם' | פרסום מגמתי על אדם שאסור לו להגיב 40:10-20:10 הרב שלמה דיכובסקי, חבר בית הדין הרבני הגדול לשעבר | שימוש ב"שיימינג" )ביוש( בעבודת בית הדין 00:11-40:10 הרב אריאל בראלי, רב היישוב 'בית אל' וראש מכון 'משפט לעם' | תביעה על השמצה בקבוצת ווטסאפ 11:00-12:00 | שישי מושב יו"ר: עו"ד יאיר רביבו, ראש העיר לוד 20:11-00:11 הרב חיים זיידמן, עוזר הלכתי, ביה"ד האזורי נתניה | נזק בעקבות העברת מידע לחברת ביטוח 40:11-20:11 הרב ניר אביב, אב"ד ב"

Subscribe to הליכות עם ישראל